Bitkisel Ürünlerin Hayatımızdaki Yeri

Bitkisel Ürünlerin Hayatımızdaki Yeri

UZMAN DANIŞMANLARIMIZA SORUN

Bitkisel Takviye Ve Ürünlerin Hayatımızdaki Yeri

"Bitkisel gıda takviyelerinin güvenilir ismi Kibarlı, 2004 yılından beri katkısız doğal bitkilerden elde edilen ürünleri insanlara ulaştırmaya devam etmektedir. Sunmuş olduğumuz doğal kaliteli ürünler sayesinde, kısa zaman içerisinde milyonların güvenini kazanmayı başardık. Kazanılan bu güvene daha çok  layık olabilmek ve kişilere  daha iyisini istikrarlı bir şekilde sunabilmek amacıyla, sorumluluğumuzu ve bu sorumluluğa paralel olarak çalışmalırımızıda arttırdık. Çalışmalarımızın ve araştırmalarımızın artması sayesinde  bir çok farklı üründe insanların kullanımına sunulmaktadır. Ülkemizde doğal bitkisel gıda takviyelerinin, kullanım oranı malesef avrupa ülkelerine oranla çok düşük durumdaydı.Dolayısıyla ülkemizdeki insanların Kibarlı panax ürünleriyle tanışması, ve bu ürünlere güven duymasıyla birlikte bitkisel gıda takviyelerinin kullanım oranıda oldukça artmıştır. Bitkisel doğal gıda takvielerinin kullanım oranının artması dileğiyle, en kaliteli bitki ekstrelerinden özenle elde ettiğimiz ürünleri insanların hizmetine sunmaya devam edeceğiz"

Bitki Dünyası 
Bitkiler yeryüzünde yaşamın anahtarıdır. Bitkiler olmasaydı pek çok canlı organizma yaşamını sürdüremezdi; çünkü üstün yapılı yaratıklar, yaşam biçimleriyle, besinlerini doğrudan yada dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Oysa pek çok bitki, gerekli besinlerini güneş ışığından yararlanarak kendisi üretmektedir.
Bitkilerin varlığı yeryüzündeki canlılığın devamı için vazgeçilmezdir. Bu cümlenin taşıdığı önemin tam olarak kavranabilmesi için şöyle bir soru sormak gerekir: 
"İnsan yaşamı için en önemli unsurlar nelerdir?" 
Bu sorunun cevabı olarak akla elbetteki oksijen, su, besin gibi temel ihtiyaç maddeleri gelir. İşte tüm bu temel maddelerin yeryüzündeki dengesini sağlayan en önemli faktör yeşil bitkilerdir. Bundan başka yine yeryüzündeki ısı kontrolünün sağlanması, atmosferdeki gazların dengesinin korunması gibi, sadece insanlar için değil bütün canlılar için son derece büyük önem taşıyan başka dengeler de vardır, ki bütün bu dengeleri sağlayanlar da yine yeşil bitkilerdir. Yeşil ve kuru bitkilerin faaliyetleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Bilindiği gibi yeryüzündeki yaşamın ana enerji kaynağı Güneş'tir. Ancak insanlar ve hayvanlar, güneş enerjisini doğrudan kullanamazlar, çünkü bünyelerinde bu enerjiyi olduğu gibi kullanabilecekleri sistemler bulunmamaktadır. O yüzden güneş enerjisi de ancak bitkilerin ürettiği besinler aracılığıyla, kullanılabilir enerji olarak insanlara ve diğer canlı hayvanlara ulaşır. Hücrelerimiz tarafından kullanılan enerji hammaddelerinin tümü, var olan bitkiler aracılığıyla bize taşınan güneş enerjisinden oluşmaktadır. Örnek verecek olursak çayımızı,kahvemizi yudumlarken aslında güneş enerjisi yudumlarız, ekmek yerken dişlerimizin arasında bir miktar güneş enerjisi vardır. Kaslarımızdaki kuvvet ve güç ise  gerçekte güneş enerjisinin farklı formundan ve versiyonundan başka bir şey değildir. Bitkiler güneş enerjisini bizim için karmaşık ve farklı işlemler yaparak bünyelerindeki moleküllere depolamış bulunmaktadırlar. Hayvanlar ve diğer canlılar  için de durum insanlardan farklı değildir. Bunlarda da bitkilerle beslenir ve bu sayede onların enerji yumrusu  haline getirerek depoladıkları güneş enerjisini kullanırlar. Bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretebilmelerini ve diğer canlılardan ayrıcalıklı olmalarını sağlayan ise, hücrelerinde insan ve hayvan hücrelerinden farklı olarak güneş enerjisini doğrudan kullanabilen yapıların olmasıdır. Bitki hücreleri bu yapıların desteğiyle, güneşten gelen enerjiyi, insanlar ve hayvanlar tarafından beslenme  yoluyla alınacak enerjiye döndürür  ve formülü yapılarında saklı olan çok ama çok  özel işlemlerle, besinlere bu enerjiyi depolarlar. Bu özel işlemlerin tamamına birden fotosentez denir.